Gå till innehållet

Vädjan till balettvänner

Skorna är dansarens viktigaste arbetsredskap. Och också ett som slits väldigt snabbt. Våra kvinnliga dansare sliter ut cirka 2 160 par tåskor under en säsong. För männen går det åt ungefär 1 600 per mjuka skor på samma tid.

Genom att donera pengar till dansskor bidrar du stort till dansarnas möjligheter att utöva sitt yrke.

Balettskor

Donera skor till balettdansare

Tåskornas pris varierar mellan 38 och 120 euro. De mjuka skorna som manliga dansare använder är billigare. Ett par kostar 8–20 euro. Flickor vid Nationaloperans balettläroanstalt dansar i mjuka skor till cirka 11 års ålder innan de övergår till tåskor.

Opera Beyond

Donera till Opera Beyond

Bidra till att forma operans och balettens framtid genom att donera till projektet Opera Beyond: https://operabeyond.com.

Stödstiftelses fond

Operans och balettens stödfond

Ur fonden delas bl.a. understöd till scenkonstnärer, studerande samt personer som arbetar inom stödfunktioner för opera och balett.

Donationsformer

Hitta den donationsform som passar dig bäst

Vänner av balett kan välja att stödja våra dansare genom att donera en valbar summa som används till våra dansares skor. Tåskornas pris varierar mellan 38 och 120 euro. De mjuka skorna som manliga dansare använder är billigare. Ett par kostar 8–20 euro. Flickor vid Nationaloperans balettläroanstalt dansar i mjuka skor till cirka 11 års ålder innan de övergår till tåskor.

Du kan också bidra till att forma operans och balettens framtid genom att donera till projektet Opera Beyond. Det har som mål att lyfta Finlands nationalopera och -balett till internationell föregångare i att använda nya teknologier inom sin bransch. Läs mer om Opera Beyond.

Du kan också rikta din donation till Operans och balettens stödstiftelses fond. Ur sin fond fördelar stiftelsen bidrag och stipendier till såväl konstnärer som andra professionella vid Operan och Baletten. Läs mer om stödstiftelsens fond.

Vänligen observera att donationer till dansskor, Opera Beyond samt stödstiftelsen måste göras som separata gireringar

”När man tänker närmare efter, så är det ju ganska märkligt att ballerinan bär upp hela sin kropp på tårna”

Balletskor är ett enormt viktigt arbetsredskap. Läs Sara Saviolas intervjun.

”I balettskolan hade jag bara ett par skor. När jag blev proffs, insåg jag skornas betydelse, de är ju mitt arbetsredskap.”

Läs Jun Xias intervjun.

”När jag dansar balett är mitt mål att få en bra golvkontakt. Jag hoppas att någon skotillverkare ska ta fram en balettsko som känns som en strumpa”

Läs Tuukka Piitulainens intervjun.

Stordonationer

Har du en bemärkelsedag på kommande eller vill du göra en bestående insats för framtida generationer inom opera- och balettkonst?

För bemärkelsedags- och stordonationer samt testamentdonationer ber vi dig kontakta vårt medelanskaffningsteam. Vi hjälper dig att hitta en donationsform som passar just dig.

Kontakt

Lauri Pokkinen, chef för intressegrupparbetet

Kontakt
044 262 7699
lauri.pokkinen@opera.fi

Medelanskaffningstillstånd

Finlands nationalopera och -balett sr

Finlands nationalopera och -balett sr har Polisstyrelsens penninginsamlingstillstånd RA/2021/342 som beviljades den 19.3.2021 och är i kraft tills vidare i hela landet förutom Åland. De insamlade medlen används för stiftelsens verksamhet och befrämjandet av opera och balettkonst.

Operans och balettens stödstiftelse sr

Operans och balettens stödstiftelse sr har Polisstyrelsens penninginsamlingstillstånd RA/2021/91 som beviljades 28.1.2021 och är i kraft från 1.2.2021 i hela landet förutom Åland. De insamlade medlen används för att stödja opera- och balettkonsten samt som bidrag till dem som arbetar med opera och balett.

Hur används de insamlade medlen?

Finlands nationalopera och -balett sr

Penninginsamlingens medel används till stiftelsens allmännyttiga verksamhet för att befrämja opera- och balettkonsten. Medlen läggs inte till stiftelsens kapital utan de insamlade medlen används omedelbart till ändamål som stipuleras i stiftelsens regler på följande vis.

De insamlade medlen används:

För att stödja Operans och balettens konstnärliga verksamhet. De insamlade medlen kan riktas till förverkligande av opera- och balettproduktioner i den mån det är fråga om verksamhet som stöder och ger mervärde åt opera- och balettproduktionerna (såsom att anställa gästspelande artister, vissa utvalda verk på huvudscenen, att organisera turnéverksamhet som bidrar till att göra opera och balett mera kända, till utgifter för avgiftsfria opera- och balettinspelningar samt andra utgifter som vållas av föreställningsverksamheten).

Till stöd för publikarbetet. Publikarbetet är deltagande konstnärlig verksamhet, föreställningar och evenemang som riktas till specialgrupper samt kompletterande utbildning till personal som redan sysslar professionellt med publikarbete.

Insamlade medel kan inte användas som stöd till Balettläroanstalten eller grundutbildning i konst  och inte heller för att idka eller stöda affärsverksamhet som möjliggörs av stiftelsens regler.

Operans och balettens stödstiftelse sr

De insamlade medlen används:

Till bidrag och stipendier till skapande eller utövande artister inom opera- och balettkonst samt till andra personer som arbetar i stödfunktioner för opera- och balettkonst. Bidrag kan beviljas nationellt eller internationellt.

Till stöd för Finlands nationalopera och -balett rs:skonstnärliga verksamhet genom att anskaffa värdefulla instrument till musikerna, för att stödja opera- eller baletturnéer till andra delar av Finland eller utomlands, för att sätta upp opera riktad till barn och aktiva workshoppar på annat håll i Finland, för att bekosta gästspel av en internationellt betydande artist, koreograf, dirigent eller motsvarande som inte annars skulle vara möjligt, för produktion av scenografi och kostym till opera- och balettproduktioner i den mån det är fråga om bidrag som stöder produktionerna och ger mervärde. Därtill kan insamlade medel användas för befrämjandet av opera- och balettkonst och till att göra operahuset mera representativt, trivsamt och känt i det egna landet och internationellt genom anskaffning av konstverk och inventarier.